திருநங்கைகள் உலகம் அதிசயங்கள், அதிர்ச்சிகள்.

Thirunangaigal Ulagam Adhisayangal, Adhirchigal.

Introduction

திருநங்கைகள் உலகம் அதிசயங்கள், அதிர்ச்சிகள்.


Why This Book?

ஆதிகாலத்தில் இருந்தே நம்மில் தோன்றி, நம்மில் வாழ்ந்து, நம்மோடு மடிந்து கொண்டிருக்கும் இன்னொரு மனிதப் பிறவி நம்மால் அறியப்படாமல் இப்போதும் மர்மமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது.

அவர்கள் திருநங்கைகள்.

Copyright © Paul Suyambu. All Rights Reserved.

Hit Counter